Huur niet ontvangen? Wat nu?

Als een huurder de huur niet heeft betaalt kan dat natuurlijk meerdere redenen hebben. Is de huurder zijn baan verloren en kan hij het hierdoor niet meer betalen of is het onwil? Ongeacht de reden is dit voor jou als verhuurder een probleem. Je zit natuurlijk niet te wachten op een huurder welke niet betaald en ook jouw rekeningen lopen door voor de huurwoning. Een niet betalende huurder kan zorgen voor een lange en slepende procedure.

Met betrekking tot de huurovereenkomst zijn een hoop zaken wettelijk geregeld. Zo is de huurder meteen in gebreke als hij de huur niet tijdig voldoet maar aan de andere kant biedt de wet de huurder ook bescherming. Je kan als verhuurder niet zomaar de huurovereenkomst opzeggen en de huurder sommeren te vertrekken. Zodra je constateert dat er een huurachterstand optreedt, is het verstandig om meteen in actie te komen en dit juridisch juist te doen. Doe je dit niet? Dan wordt de procedure langer en de achterstand groter. De meest veilige manier is dan ook om het financiële beheer onder te brengen bij een beheerder, deze weten van de hoed en de rand. Domica Amersfoort adviseert je graag in de mogelijkheden!

In deze blog geef ik je alvast een aantal tips en stappen die je kunt ondernemen bij het ontstaan van een huurachterstand.

  • Eerste stappen bij achterstand. Als je huurder niet tijdig betaalt, is het aan te raden te achterhalen wat de precieze oorzaak hiervan is. Natuurlijk kan het voorkomen dat je huurder het een keertje vergeten is. Maar soms zijn er ook serieuze oorzaken waardoor de huurder niet in staat is de huur te voldoen. In zo’n geval is het belangrijk om de huurder schriftelijk te benaderen en te sommeren de huur alsnog te voldoen. In deze brief, die je per voorkeur aangetekend verzendt, stel je de huurder in gebreke en noem je het achterstallige bedrag en een datum waarop dat uiterlijk dient te worden betaald. Daarbij is het erg belangrijk dat er op de juiste wijze gehandeld wordt. Mocht de zaak voor de rechter komen dan zal hij letten op iedere punt komma. Daarom is het verschrikkelijk belangrijk dat deze procedure op de correcte wijze in gang wordt gezet. Een goede verhuurmakelaar zoals Domica Amersfoort kan je hierbij adviseren.
  • Incassobureau inschakelen. Deze zal in eerste instantie buitengerechtelijk proberen de huurschuld te innen. Eventueel zou dit tot een betalingsregeling kunnen leiden. Als ook de poging tot incasso geen resultaat heeft, zul jij je waarschijnlijk tot de kantonrechter moeten richten om een verzoek te doen de huurovereenkomst te ontbinden.
  • Ontbinding van de huurovereenkomst. In de wet is het zo geregeld dat een huurovereenkomst door de verhuurder kan worden ontbonden,  als de huurder niet meer voldoet aan zijn verplichting om de huur te betalen. Als de huurachterstand minimaal 3 maanden bedraagt kan je als verhuurder om ontbinding van de huurovereenkomst vragen bij de kantonrechter. Hierbij zal dan in het algemeen tevens om een ontruimingsbevel worden gevraagd. Als de kantonrechter de verhuurder in het gelijk stelt moet de huurder de woning ontruimen en uiteraard ook de achterstallige huur voldoen. Ontruiming kan ook plaatsvinden door een deurwaarder indien de huurder dit niet uit eigen beweging doet.
  • Advies bij het (financieel) beheren van je woning. Wil je ontzorgt worden je huurder in gebreken blijft bij het betalen van de huur? Domica Amersfoort neemt het beheer graag van je over. Domica Amersfoort kan je goed voorlichten over de huurwetgeving en dit volledig uit handen nemen.

Interesse in het laten beheren van je woning(en)? Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek met mij aan. Ik leg je graag uit wat er allemaal bij komt kijken en wat we voor jou uit handen kunnen nemen. Bel naar 033-4632499 of mail naar amersfoort@domica.nl

 

Rianne van Esveld, Domica Amersfoort
Met mijn passie en enthousiasme blog ik over actualiteiten in de verhuurmarkt. Ruim 10 jaar geleden zette ik mijn eerste stap in de verhuurbranche en daar begon de liefde voor de verhuurmakelaardij. Deze is nooit meer weggegaan en heeft geresulteerd in mijn prachtige bedrijf Domica Amersfoort. Je zult mij veelal ontmoeten bij adviesgesprekken over het verhuren en aankopen van woningen en natuurlijk op bezichtigingen. Ook kan je met mij het gesprek aan gaan als je op zoek bent naar een geschikte vastgoedbelegging. Samen met jou maak ik het plan voor het verhuren van je woning en zorg ik ervoor dat de afspraken goed worden vastgelegd en worden nagekomen.